این چهار روز و به روایتی پنج روز چه سریع گذشت ... 

اینم فال اون شب
 
 
اولین شب یلدای با هم بودنمون
اولین روز تولدی که حضورت رو نزدیکه نزدیک حس کردم
شایدم اولین تولدم بعد از تولد دوباره ام
اون شب، شب یلدا بود ولی چه زود گذشت ، زود تر شب های دیگه 
امان از این فاصله ها ، کار عاشق ها رو سخت تر میکنه
 
*شب فراموش نشدنی بود*