توانایی آشنایی با آدمهای جدید را از دست داده ام. 

توانایی معاشرت با آدمهای قدیمی ام را از دست داده ام.

‏نقطه ای که ایستاده ام، نقطه ی "هیچ کس را نمیخواهم به یاد بیاورم. هیچکس را نمیخواهم به یاد بسپارم" است. 


پ.ن: 

- نمیدونم نویسنده اش کیه!؟

- احتمالا از این بعد همه پست ها رمزدار، به جز آخرین پستی که برای همیشه می گذارم