من از هنگام تولدم تاکنون 

سقوطی بی‌پایان کرده‌ام

من به درون خویش سقوط می‌کنم 

بی‌آنکه به ته برسم

#اکتاویو_پاز