بهتر است نتوانند شما را 

درک کنند و بمیرید

تا این که زندگی تان را به 

توضیح دادن بگذرانید...


حرف نزدن دلهره‌ای بود و حرف زدن و درست فهمیده نشدن دلهره‌ای دیگر... 

#من_رولان


پ.ن: حتی حوصله پ.نویسی هم ندارم😔

مثلا دیروز تولدم بوده و باید الان کلی خوشی هاش رو بنویسم ولی

یه وقت هایی آدم از درون خالی میشه با یه حرف با یه ظن با یه دید که کلا با چیزی که در مورد خودت فکر میکنی کلی فرق داره

دیدی که ازش بدت میاد ولی به تو نسبت میدن


بی طاقتیم

حوصله شرح قصه نیست