همه از چشم تو گفتند و هنرمند شدند

وای از آن روز که چشمت هنرستان بشود


هر کسی روی تو را دید از این کوچه نرفت

نگرانم نکند کوچه خیابان بشود!


#علی_صفری

------------

پ. ن

ارشد هم بساط فکری ما رو خوب به هم ریخته

قبول شدم هم رشته مورد نظرم و هم جای خوب ولی ... 

ولی واسه کسی که شاغله و تازه هم بابا شده باشه، خیلی گیج کنندس رفتن و نرفتن

علاقه به رفتن هس ولی زمان برای ادامه و دوباره دانشجو شدن رو واقعا نمیدونم