در خیال آمدی و آینه ی قلب شکست

آینه تازه از امروز تماشا دارد


بس که دلتنگم اگر گریه کنم می گویند

قطره ای قصد نشان دادن دریا دارد


تلخی عمر به شیرینی عشق آکنده است

چه سر انجام خوشی گردش دنیا دارد


عشق رازیست که تنها به خدا باید گفت

چه سخن ها که خدا با من تنها دارد


#فاضل_نظری


پ. ن: شعر غمگین همیشه نشان از دل غمگین نیست 🤗 (هر چند که " در این دنیا کسی بی غم نباشد / اگر باشد بنی آدم نباشد ")