هردو طرف مقصرن... 

هم جنس من هم جنس تو! 

زن هایی که یاد نگرفتن دلشون برای جنس خودشون بسوزه.

دلبری هاشون رو توی خیابون کشیدن و تو جواب لبخند مرد زن دار خندیدن.

زن هایی که ترسیدن از تنها موندن تو این اجتماع و برای تنها نموندن چنگ انداختن به مرد های دیگه و زن دیگه ای رو تنها کردن. 

مرد هایی که یاد نگرفتن دلشون نلرزه با هر چشم و ابروی گریم شده و قشنگ تری! 

مرد هایی که اجتماع هندونه زیر بغلشون گذاشت که مردن و حق دست گذاشتن رو هر زنی رو هر زمان دارن و میتونن زنشون رو دوست داشته باشن و عاشق معشوقه هاشون باشن.

زن هایی که احمقانه "دوسِت دارم" رو حواله هر مردی میکنن و مرد هایی که در عینِ دوست داشتن  خیانت رو خوب بلدن!


#محیا_زند


 یکی رو میشناسم با اینکه زن و بچه داره و با اینکه به نظر میاد خیلی مرد خوبیه به خانواده اش خیانت میکنه
نمیگم فقط به همسرش خیانت میکنه بلکه میگم به خانواده اش 
 چون اساس خانواده با خیانت به لرزه می افته
دلیل مضحکی که برای این کارش میاره  اصن مهم نیست و نیازی به بیانش نیست

فقط لطفا همگی #کمی_آدم_باشیم

پ.ن: مدتها بود از این شکلک ها استفاده نکرده بودم خنده