میگن باید رگ خواب آدمهارو پیدا کرد

ولی بـــا کسی که خودشو به بیهوشی زده

کاری نمیشه کرد ...

این آدمها نفهم نیستن

فقط نمی خوان بفهمن...!


پ.ن: در شگفتم زین نفهمی های خویش!