فی الواقع که چقدر بی چشم و روست این آدمیزاد! 

مثل گرگ، آدم را پاره پاره می کند 

و فردایش راست راست در خیابان راه می رود. 

این چه جور گرگی است که تا روزِ پیش از غارت، 

حتی تا ساعتی پیش از غارت، از بره هم رام تر می نماید! 

" محمود دولت آبادی "


پ.ن: یاد این شعر افتادم که میگه:
"بـرّه باشی
گرگ روحت میـشـوند
گرگ باشی
حـسّ تنهایی شکارت می‌کند."