زندگی خود را مکتوب کنید

از روی کاغذ زندگی کنید

هر شب بنویسید

هر صبح بنویسید

نوشتن اعجاز می کند

باور کنید

خداوند به قلم و هر آنچه می نویسید قسم خورده است

هدفی را که بنویسید خلق می کنید

آرزوهای خود را بنویسید تا محقق شود

وقتی اهدافتان را می نویسید از جایی که باور نمی کنید و به حساب نمی آورید محقق می شود

این یک راز الهی است .


پ.ن: خیلی دلم میخاد هر روز این کار رو بکنم
شدیدا دل آدم رو سبک میکنه
به خصوص اگه توی اون سر رسید با جلد چرمه بنویسم ;-)
نمیدونم فقط چرا یه وقتایی میشه :(