کاش فال شب یلدای همه این بشود 

یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور ...شب یلدا باشه و شبکار باشی خیلی سخت نیست
تازه مصادف هم باشه با سالگرد ازدواج پیامبر(ص) با حضرت خدیجه

نمیدونم مشکل از کجاست

حال بی حوصله ها را خود بی حوصله ها می فهمند

راستی:
این روزها همه آدم ها درد دارند
درد پول
درد عشق
درد تنهایی
این روزها چقدر یادمان میرود زندگی کنیم !


یلداتون مبارک