دو قدم مانده که پاییز به یغما برود

این همه رنگ ِ قشنگ از کف ِدنیا برود


هر که معشوقه بر انگیخت گوارایش باد

دلِ تنها به چه شوقی پیِ یلدا برود ؟


پ.ن: ما که الحمدالله رسیدیم ، ایشالله همه به اونی که خدا براشون مقدر کرده برسند ، اونی که قراره طعم زیبای زندگی و خوشبختی رو باهم بچشید:)

نه فقط این دنیا که هر دو دنیاتون زیبا