این شعرها که جار می‌زنم

یعنی هنوز ابتدای عاشقی‌ست


وگرنه،


"عاشقانْ کُشته‌گانِ معشوق‌اَند

برنیاید زِ کُشته‌گانْ آواز"


#رضا_کاظمی