یادت باشد

مشکلات هم مثل همه چیز

تاریخ انقضا دارند

پس هر زمان

عرصه برایت تنگ شد

این جمله را با خودت تکرار کن

این نیز بگذرد …

---------------------
پ.ن: ای روزگار بدون که
ما هم صاحبی داریم
فقط نمیدونم ما اونجوری هستیم که صاحبمون بهمون افتخار کنه یا ...

خدایا شکرت