غــم انگیز تریـن

چیز توی زنـدگـی،

یـه اسـتعداد تـلـف شـدسـت.

دنیا به آدمای معمولی هم نیاز داره

اما خیلی حیفه

تو یکی از اونا باشی


پ.ن: آدم لازمه یه وقتایی با خودش بشینه یه خلوت جانانه بکنه
بی رو در بایستی با خودش حرف بزنه
یه وقتایی میبینه که اونی که میخواست نشده 
مثلا اون جور که میخواست بچه خوبی برای پدر و مادرش نشده
مثلا اون جور که میخواست اخلاق پیامبر (ص) پسند نداره
مثلا اون جور که میخواست همسر خوبی نشده
مثلا اون جور که میخواست رفیق خوبی نشده
مثلا اون جور که میخواست آدم خوبی نشده
مثلا اون جور که میخواست نتونست ته دلش رو به بقیه نشون بده
مثلا اون جور که میخواست ... بنده خوبی برای خداش نشده :(

خدایا نزار اینجور از دنیا بریم