امشب از آسمان باران انّا انزلنا بر زمین میریزد

امشب چشمانم را آب توبه میشویم

و کلام قرآن را در دهانم میریزم

تا خواب، چشمانم را نیازارد

الهی العفو...

التماس دعا خوبان خدا

 

آهنگش قشنگه سریال برادر

دریافت

پ.ن: خدایا شکرت خدایی مثه تو دارم
خدایا میدونم خیلی ها مشکل های خیلی بزرگتری دارند نمیخوام ناشکری کنم
خدایا ، شاید هنوز هم وقتی برای بقیه دعا میکنم یه ریزه برای این دعا میکنم که به حاجت خودم برسم
خدایا ، ببخش
خدایا آدمیت میخام ، آدمیت