آدم ها در اصل توان تحمل خوشبختی را ندارند ،

طالبش هستند ،

بی تردید ،

ولی همین که بهش برسند ،

حرص و جوش می زنند

و خوابِ چیزهای دیگری را می بینند ....


پ.ن: یک لحظه نخور «حسرت» آن را که نداری

راضی به همین چند قلم «مال» خودت باش...!!!