در بدترین ما آنقدر خوبی هست

و در بهترین ما آنقدر بدی هست

که هیچ یک از ما را شایسته نیست

که از دیگران عیب جویی کنیم...


زندگی به من یاد داد

اگر قضاوت نادرستی در مورد کسی بکنم

دنیا تمام تلاشش را می کند تا مرا

در شرایط او قرار دهد

تا به من ثابت کند

در تاریکی همه ما شبیه همدیگریم


پ.ن: یاد این حدیث زیبا افتادم که: 


امام صادق سلام الله علیه : مَن عَیَّرَ مُؤمِناً بِذَنبٍ لَم یَمُت حَتّى یَرکَبَهُ
کسى که مؤمنى را براى گناهى سرزنش کند، نمیرد تا خودش آن گناه را مرتکب شود.
میزان الحکمة: ح 14854