یخ در بهشت ما مشهد الرضاست 

اوج تمام پر زدنم مشهد الرضاست


اوه خدای من
این همه خوشبختی خدا بهمون میده ، بعد انقدر کم شکرش رو بجا میاریم؟ 
حتی لحظه لحظه زندگیم هم شکرش رو بگم خیلی خیلی کم گفتم

چه لحظاتی بود

تو
من
مشهد
امام رئوف
صحن و بارگاهش
جشن ازدواج دانشجوییمون
مهمون خونه امام خوبی ها امام رضا(ع)
برف توی صحن و سرا
هتل به هتل
خنده هامون
راز و نیازمون
عکسمون
زندگیمون
زندگیم
تو
تو
تو

اینا تلگراف نیس
اینا هرکدوم یه بوستان و گلستان میشه براش نوشت
الانم حتی با نوشتن اینا مست شده
سرمست شدم
هیچ وقت این سفر یادم نمیره
یادم که نمیره هیچ لحظه به لحظه اش هر آنی از جلوی چشمام میگذره


همسفر تا بهشت من
دلم برات لک زده