تا تو رو دارم

حس می کنم دنیا تو دستامه

وقتی که عشقت

مثل نفس همیشه همرامه

دیگه باور کن

که بودنت تموم دنیامه

به تو نزدیکم

وقتی که تنها زیر بارونم

خیلی دلتنگم

تو این روزایی که پریشونم

چجوری بگم خدا جون از تو ممنونم

ممنونم

واسه این زندگی و هوای تازه

واسه هر چی که من و یاد تو می ندازه

واسه امروز که نمی زاری تموم شه

من تو رو دوست دارم بی حد و اندازه
دلتنگتم
و باز قصه همیشگی
صبر